Visie en missie

Visie

We noemen de Bijbel onze inspiratiebron. We vinden daarin de verhalen over hoe God met mensen meetrekt en hoe Jezus de liefde voorleefde.

Onze centrale waarden:

-  Ieder kind is uniek. Wij willen respectvol omgaan met verschillen tussen kinderen en het unieke van ieder mens benadrukken. Het leervermogen, de manier waarop er geleerd wordt en het leertempo zijn verschillend bij kinderen. Dat betekent dat wij ons onderwijs zo moeten inrichten dat wij ons kunnen aanpassen aan deze verschillen.

-  Wij noemen de Bijbel onze inspiratiebron. Vanuit die bron willen wij samen leven en leren. Wij hopen dat, dwars door het ontwikkelen van de gaven van hoofd, hart en handen heen, kinderen gaan ontdekken dat wij er allereerst zijn om de Heer onze God lief te hebben en de naaste als onszelf.

-  Vanuit onze christelijke levensovertuiging leren wij onze kinderen dat ze verantwoordelijkheid hebben naar elkaar toe, een positief gedrag dienen te hebben en elkaar horen te waarderen en respecteren zonder vooroordelen. Wij leren kinderen naar elkaar te luisteren, met elkaar te overleggen, samen conflicten op te lossen, eerlijk te zijn en voor elkaar te zorgen.

-  Zelfvertrouwen is niet alleen een fijn gevoel, maar ook de basis van waaruit je leert en naar buiten treedt. Als een kind zelfvertrouwen heeft durft het nieuwe situaties aan en lukken de dingen beter. Kinderen ontwikkelen zelfvertrouwen door middel van ervaringen met anderen.

Missie

Ons onderwijs is geïnspireerd door bijbelse waarden en normen. In een snel veranderende samenleving betekent dat voor ons dat wij onze school willen neerzetten als een baken met een stevig anker van liefde en respect.

Daarom

-  willen wij onze kinderen, de leerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel een warme, veilige en stimulerende leer- en leefomgeving bieden.

-  hebben wij zorg voor de individuele leerling en bieden waar mogelijk passende begeleiding en lesstof aan.

-  zijn ook kinderen met een handicap welkom voorzover dit mogelijk is binnen de grenzen van onze zorg.

Zoeken

November 2017
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30