Ezelsbruggetjes - Rekenen

Romeinse cijfers

Ik Verwissel Xanders Lekkere Citroenen Door Mandarijnen

I = 1     V = 5     X = 10     L = 50     C = 100     D = 500     M = 1000

 

Deelbaar door 2

Een getal is deelbaar door 2 als het laatste cijfer even is, dus een 2, 4, 6, 8 of 0

 

Deelbaar door 3

Een getal is deelbaar door 3 als de cijfers bij elkaar opgeteld deelbaar zijn door 3. Voorbeeld: Is 165732 deelbaar door 3?

Stap 1: Tel op: 1+6+5+7+3+2=24

Stap 2: Tel de cijfers van het antwoord op, dus: 2+4= 6. 6 is deelbaar door 3 dus 165732 is deelbaar door 3.

 

Deelbaar door 5

Laatste cijfer van het getal moet een 0 of een 5 zijn.

 

Deelbaar door 9

Net als bij deelbaar door 3

Voorbeeld: Is 513846 deelbaar door 9?

Stap 1: Tel op: 5+1+3+8+4+6=27

Stap 2: Tel op de cijfers van het antwoord op, dus 2+7=9. 9 is deelbaar door 9 dus 513846 is deelbaar door 9

 

Deelbaar door 10

Laatste cijfer van het getal moet een 0 zijn.

 

Deelbaar door 11

Een getal is deelbaar door 11 als de som van de oneven geplaatste cijfers gelijk is aan de som van de even geplaatste cijfers.

Voorbeeld 1) 121 => 1 + 1 = 2

Voorbeeld 2) 14641 => 1 + 6 + 1 = 4 + 4

Voorbeeld 3) 19487171 => 1 + 4 + 7 + 7 = 9 + 8 + 1 + 1

 

Meten

Kilometer – Hectometer – Decameter – Meter – Decimeter – Centimeter – Millimeter

Kan Het Dametje Met De Centimeters Meten?

 

Inhoudsmaten

Milliliter – Centiliter – Deciliter - Liter

MCDonaLds

 

Handig hoofdrekenen

Kwadraten van getallen met een 5

Kwadraten van getallen zoals 25, 35, 55, 85,... kun je heel snel uitrekenen. Bijvoorbeeld het kwadraat van 35: het eerste cijfer, de 3 vermenigvuldig je met het getal dat één hoger ligt, dat is 4, 3 x 4 = 12 en je zet er altijd het getal 25 achter, dus het antwoord is 1225. Nog een voorbeeld: 85, dus 8 x 9= 72, er 25 achter zetten is 7225.

 

Leuk hoofdrekentrucje

Voorwaarden: de voorste cijfers van beide getallen zijn gelijk, de achterste cijfers zijn samen 10.

Voorbeeld: 58 x 52 = ?? Het eerste cijfer van het eerste getal vermenigvuldig je met het eerste cijfer van het tweede getal + 1; daarachter zet je de uitkomst van de vermenigvuldiging van de laatste cijfers van beide getallen. Uitwerking: 5 x (5+1) = 30; 8 x 2 = 16; antwoord van 58 x 52 = 3016

Nog een voorbeeld: 93 x 97 => 9 x (9+1) = 90; 3 x 7 = 21; antwoord = 9021

 

Nog een rekentrucje

Neem een getal van drie cijfers met minimaal twee verschillende cijfers waarbij het laatste cijfer kleiner is dan het eerste cijfer. Draai het getal om en trek beide getallen van elkaar af. Draai dat antwoord om en tel ze bij elkaar. De uitkomst is altijd 1089.

Voorbeeld 1) 841 – 148 = 693 + 369 = 1089    

Voorbeeld 2) 694 – 496 = 198 + 891 = 1089

Voorbeeld 3) 722 – 227 = 495 + 594 = 1089

 

Breuken (1)

De Teller staat aan de Top

In een breuk staat de teller boven de breukstreep en de noemer eronder.

 

Breuken (2)

Delen door een breuk is vermenigvuldigen met het omgekeerde.

Voorbeeld 1) 12 : 1/2 => 12 x 2/1 = 24               

Voorbeeld 2) 18 : 2/3 => 18 x 3/2 = 27

 

Cijferen – delen en keer

DeeL je door 10, gaat de komma naar Links; keeR 10 gaat de komma naar Rechts

 

Groter dan en kleiner dan

Het teken voor kleiner dan is <; je kunt er met een verticaal streepje een k van maken. Het andere teken is dus groter dan >

 

Klokkijken

Korte wijzer is UUR (is een kort woord); lange wijzer is MINUTEN (is een lang woord)

 

De tafel van 9.

Tel de cijfers van het antwoord bij elkaar. De uitkomst moet altijd negen zijn!
2 x 9 = 18 (1 + 8 = 9)
8 x 9 = 72 (7 + 2 = 9)
9 x 9 = 81 (8 + 1 = 9)

Het tiental van het antwoord is altijd 1 minder dan wat voor de x staat.

 

De tafel van 9 met de vingercomputer

- Leg je handen voor je met je vingers plat op tafel.
- Neem het aantal dat je met 9 wilt vermenigvuldigen en begin vanaf links te tellen. Die vinger buig je. Bijvoorbeeld wil je 6x9 weten, dan buig je de 6e vinger van links, dat is de duim van de rechter hand.
- Tel dan hoeveel vingers er nog links van de gebogen vinger omhoog staan (bij het voorbeeld: 5).
- Tel daarna hoeveel vingers er rechts van de gebogen vinger omhoog staan (bij het voorbeeld: 4).
En dat naast elkaar geeft het antwoord! (bij het voorbeeld: 6x9=54!)
 

 

De tafel van 11

1) Het getal na de x schrijf je achter de = met een beetje ruimte ertussen

2) Schrijf in de tussenruimte de som van de beide getallen links en rechts van de tussenruimte
Bij een som hoger dan 9, wordt het eerste cijfer 1 hoger.

11 x 36 = 3 9 6
11 x 57 = 5 12 7 => 6 2 7

 

h-h-hecto-h-h-honderd

hectometer = 100 meter; hectoliter = 100 liter; hectogram = 100 gram

Zoeken

November 2017
Z M D W D V Z
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30