Documenten

Wij vinden het belangrijk dat onze ouders op de hoogte zijn van ons onderwijsbeleid.
Op deze pagina kunt u dan ook verscheidende beleidsdocumenten downloaden.
Heeft u vragen naar aanleiding van ons beleid, neemt u gerust contact met ons op. 

Deze pagina moet nog verder worden aangevuld.

03 september 2018
Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandelng
19 februari 2018
Protocol tegen Pesten
In dit protocol hebben wij beschreven hoe we omgaan met pestgedrag.
01 augustus 2018
Schoolgids
In deze schoolgids kunt u allerlei informatie opzoeken over het reilen en ze ...